Bệnh Pravo ở Chó – Căn bệnh Ác mộng của người nuôi Chó Cảnh