Bệnh rụng lông ở hamster. Nguyên nhân và cách xử lý