CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở HAMSTER : BỆNH ƯỚT ĐUÔI (TIÊU CHẢY)