CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở HAMSTER: RĂNG CỬA DÀI QUÁ MỨC