Chuột hamster trữ thức ăn ở túi má quá nhiều – nên cẩn thận