CÓ NÊN THẢ HAMSTER RA NGOÀI CHO ĐI LẠI TỰ DO TRONG NHÀ?