HAMSTER WINTER WHITE (HAMSTER WW) CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀU LÔNG KHI TRỜI NÓNG/LẠNH??