Nguyên nhân dẫn đến việc nuôi nhím cảnh có mùi hôi