Phân biệt nhím cảnh (Nhím kiểng): Các màu lông cơ bản