Rắn vua – King Snake : Ánh sáng , nhiệt độ và độ ẩm thích hợp