Sóc chipmunk : Những lưu ý về sức khỏe khi nuôi cần chú ý