Tắm cho chó cần lưu ý điều gì?

Đã bao giờ bạn tắm cho chó mà làm chó bệnh, thậm chí là chết không?

Những lần tắm đầu tiên cho chó cưng không phải là việc dễ dàng, nhưng với một vài hướng dẫn và một vài mẹo vặt, thời gian tắm sẽ là khoảng thời gian vui vẻ cho cả bạn và chú chó của bạn.