Tibetan Mastiff – Chó Ngao Tây Tạng – Chúa tể của thảo nguyên!

Chó Ngao Tây Tạng, một loài chó được mệnh danh là vua của các loài chó đã tồn tại trong nhiều thế kỷ trên đỉnh núi cao hùng vĩ Himalaya, vùng Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là ‘To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai’. Hay như Marco Polo đã từng mô tả chúng : “ Thân hình cao như một con lừa, với tiếng sủa và sức mạnh như một con sư tử”.