Bearded Collie-Chó chăn cừu râu dài

Chó chăn cừu râu dài (Bearded Collie) hay còn được gọi với cái tên thân thiện là Beardie là một giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ vùng Scotland. Collie theo ngôn ngữ Scotland là chó chăn cừu, thu được từ thuật ngữ cừu mặt đen Colley hay Coaley. Cái tên Bearded Collie đến từ râu dài dưới cằm mà kéo dài tới tận ngực, tạo nên bộ râu lớn.