Bệnh ghẻ do ve ở Chó Cảnh – Căn bệnh mãn tính khó chịu