CÁC DÒNG HAMSTER CÓ SỐNG CHUNG VỚI NHAU ĐƯỢC KHÔNG? TẠI SAO?