Giống mèo Himalayan- Các “quí ông” và “quí cô” thực thụ