Lưu ý khi vận chuyển chuột lang ra ngoài – Đi chơi xa