Lý giải hành vi ăn cỏ ở chó

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó ăn cỏ, thậm chí bạn có thể sẽ lo lắng không hiểu nó có bị ốm, hay bị đói không?Hãy yên tâm rằng không chỉ chó nhà bạn có hiện tượng như vậy, và kể cả khi ăn cỏ xong thì chó sẽ nôn chỗ cỏ đó ra.