Nuôi chó Corgi cần chú ý những gì?

Một số kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và đào tạo chó Corgi cho người mới nuôi hay chuẩn bị nuôi giống chó Corgi cần biết để có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản trong việc nuôi dưỡng dòng chó này.