Tầm quan trọng của canxi cho chó.

Canxi là một loại khoáng chất rất quan trọng, không chỉ đối với con người mà cả với động vật nữa. Bổ xung canxi cho chó một cách đầy đủ và hợp lý là một trong những vấn đề mà nhiều người nuôi chó vẫn chưa nắm được. Chó hay bị thiếu canxi thì sẽ thế nào?