Thai Ridgeback – Giống chó xoáy Thái quý hiếm

Loài chó quý hiếm này được cho là một trong những giống chó đầu tiên trên thế giới, có nguồn gốc từ một khu vực của Thái Lan được biết đến với sự cô lập của nó. Vì lý do này, chó xoáy  Thái Lan được cho là một trong số ít những con thuần chủng thực sự. Được biết đến với khả năng săn bắt và bảo vệ, Ridgeback Thái vẫn còn là một loài hiếm ở bên ngoài Thái Lan.