Tình trạng mất nước ở chó

Chó sẽ bị mất nước nếu lượng nước thất thoát khỏi cơ thể nhiều hơn lượng nước chó uống vào.