Dạy chó không ăn khi không có lệnh của chủ

Dạy chó không ăn khi không có lệnh cũng là để bảo vệ chó cưng nhà bạn.