Bài học đầu tiên – Dạy chó biết tên của nó

Dạy chó nghe hiểu tên của chúng nó là bài học quan trọng đầu tiên chúng ta phải dạy cho chó.