Dạy chó nhặt đồ vật lên

      Một chú chó cũng giống như một đứa trẻ, chúng có thể học mọi thứ ta dạy miễn là chúng ta kiên nhẫn với chúng. Một con chó trong gia đình cũng giống như thêm một thành viên. Khi chúng đã được dạy dỗ cẩn thận chúng còn là thành viên cực kỳ hữu ích, chúng còn có thể giúp đỡ mọi người những việc lặt vặt trong sinh hoạt như 1 con người.