Huấn luyện chó tìm đồ vật

Một số người cho rằng chỉ có chó săn, chó tha mồi hay chó chăn cừu mới làm đươc nhưng không phải thế, tất cả các loại chó đều làm được. Nếu thuần thục những bài tập trên thì chú chó của bạn sẽ ngoan và khôn. Chắc hẳn bạn cũng có tay nghề dạy thú và cũng một phần nhờ chú chó thông minh sáng dạ.