Dạy cún biết tên đồ vật

Chó là giống loài thông minh, chúng có thể học và nhớ tên gọi của nhiều người, đồ vật, địa điểm, các con vật khác. Bạn có thể dạy chú chó nhà bạn tên của các đồ vật trong nhà rất đơn giản.