Cún cưng cũng biết giả chết?

Để chú chó của bạn học được trò giả chết đòi hỏi kiên nhận luyện tập lâu hơn một số trò chơi khác, nhưng trò này lại không yêu cầu bạn  chuẩn bị gì nhiều, rất đơn giản chỉ thêm một chiếc clicker phổ biến và ít đồ ăn thưởng hấp dẫn được chú chó của bạn.