Dạy chó lệnh Bắt Tay

 Dạy chó bắt tay có thể đem lại nhiều tác dụng tốt hơn so với một trò biểu diễn đơn thuần. Khi chú chó của bạn đã hiểu cách để ngồi cũng như thời điểm phải ngồi, bạn sẽ giúp chúng nâng cao tính tuân thủ và trở nên gắn bó hơn với bạn. Hãy bắt đầu luyện tập cho chú chó của bạn để nó có thể biểu diễn trò đơn giản này.